Rekultiváció 2


A projekt rövid bemutatása

A projekt címe: Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás területén

Érintett települések: Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megye 27 települése

Cél: A cél, hogy összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel rekultiválásra kerüljenek a környezetet és lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetőleg felhagyott települési szilárd-hulladék lerakók. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Környezet és Energia Operatív Program 2.3.0. települési szilárd-hulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében ezen követelményeknek kíván eleget tenni.

Jelen projekt keretében A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 79 tag-önkormányzatából összesen 27 települési szilárd-hulladék lerakó kerül rekultiválásra. 22 lerakó esetében együtemű rekultivációval a végső rekultivációs rétegrend kerül kialakításra. Ebből 17 lerakó esetében teljes rétegrend, további 5 lerakó esetén pedig egyszerűsített rétegrend kerül kialakításra.
2 lerakó esetében kétütemű rekultiváció keretében átmeneti záróréteg lesz kialakítva.
A felszámolásra tervezett 3 db lerakónál rostálásos felszámolást javasolt a tervező.
A rekultivációs munkák részeként a monitoring rendszer készül. Ennek során a talajvíz figyelésére meglévő kutakkal együtt új monitoring-kutakat kell telepíteni és évente két alkalommal mintázni.

A projekt összesen 5 908 377 474 Ft összköltséggel valósul meg 2012. január 23. és 2014. október 1. között. A beruházás 100% Uniós támogatásban részesül a KEOP-2009-2.3.0. pályázati keretéből.