Rekultiváció 1


A projekt rövid bemutatása

A projekt címe: Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás területén

Érintett települések: Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megye 29 települése

A projekt célja a felszíni és felszín alatti vizek további szennyeződésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel térségi szinten rekultiválja a környezetet és lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt illetőleg felhagyott települési szilárd-hulladék lerakókat.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Környezet és Energia Operatív Program 2.3.0. települési szilárd-hulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében ezen követelményeknek kíván eleget tenni.

Jelen projekt keretében a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 86 tag-önkormányzatából összesen 29 településen kerül rekultiválásra települési szilárdhulladék lerakó.

Az együtemű rekultvációra kerülő 24 lerakó esetében a végső rekultivációs rétegrend kerül kialakításra. Ebből 19 lerakó esetében teljes rétegrendet, további 5 lerakó esetén egyszerűsített rétegrendet alkalmazunk.

A kétütemű rekultivációra kerülő lerakóknál (2 db) a projekt keretében csak az átmeneti záróréteg lesz kialakítva.

A rekultivációs rétegrendek tervezésénél - a hatósággal folyamatosan egyeztetve - több lerakó esetében egyszerűsített rétegrend kialakítását engedélyezte az illetékes Felügyelőség.

A felszámolásra tervezett 3 db lerakónál rostálásos felszámolást javasolt a tervező.

A rekultivációs munkák része a monitoring rendszer kialakítása. Ennek során a talajvíz figyelésére meglévő kutakkal együtt új monitoring-kutakat kell telepíteni és évente két alkalommal mintázni.

A keletkező depógázok mérésére gázfigyelő kutakat építenek, amelyet évi két alkalommal kell mintázni, illetve több lerakón gázkiszellőztetőket telepítenek.

A projekt összesen 6.353.799.508 Ft összköltséggel valósul meg 2010 augusztusa és 2013 júniusa között. A beruházás 100% Uniós támogatásban részesül a KEOP-2007-7.2.3.0 pályázati keretéből.

*A projekt bemutatása a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány bevezetőjének felhasználásával készült

A rekultivációs projektben résztvevő települések térképe

Javascript is required to view this map.