Tervezett beruházás rövid bemutatása Vértessomló településen


Alapadatok

Megnevezés:

Vértessomló nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Vértessomló község helyi önkormányzata

Engedély:

Felülvizsgálat elfogadása

H-2063-13/2007


Üzemeltető:

Vértessomló község önkormányzata

Üzembe helyezés ideje:

~1960

Bezárás ideje:

1997

Hrsz:

056/14 (a), 056/14 (b), 056/12 (g), 056/15

Művelési ága:

Gyep / erdő / szántó / kivett, ipartelep

Földrészlet összesen:

26,3 ha

Tulajdonviszony:

Rendezetlen

Lerakott hulladék mennyisége:

15.000 m³

Depónia nagysága:

26.950 m²

Hulladék idegen területen:

van

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

nincs


Mintavételi fúrások száma:

3 db

Szennyezés a talajban:


Szennyezés a talajvízben:

Nitrát, foszfát

Talajvíz monitoring:


zmérés:


Intézkedés:

Felszedés

Lerakó felszíne:

Részben takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

183 mbf

Max koronaszint:

197 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

2,5 m

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Iszapos, homoklisztes homok

k= 6*10-6 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

24.780 m²

Rekultivációs javaslat:Figyelőkút:

Tervezés nem szükséges

Övárok rendszer:


Depógáz kezelés:

nincs