Tervezett beruházás rövid bemutatása Dorog településen


Alapadatok

Megnevezés:

Dorog - Tokodaltáró nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Dorog község helyi önkormányzata

Engedély:

Nem rendelkezik engedéllyel.


Üzemeltető:

D’AORTA Kft., jogelődje: Dorog Városi Tanács VB Költség vetési Üzeme

Üzembe helyezés ideje:

1960

Bezárás ideje:

1995. 12. 31.

Hrsz:

034 (b), 034 (d)

Művelési ága:

Legelő / szemétlerakó

Földrészlet összesen:

9,3 ha

Tulajdonviszony:

rendezett

Lerakott hulladék mennyisége:

700.000 m³

Depónia nagysága:

93.570 m² (8600+7570)

Hulladék idegen területen:

nincs

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

Nincs


Mintavételi fúrások száma:

9 db, 6 db gázmintavételi fúrás

Szennyezés a talajban:

Nikkel, higany, arzén

Szennyezés a talajvízben:

szulfát

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

takarás

Lerakó felszíne:

Részben takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

193 mbf

Max koronaszint:

219 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

1-2 m

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Átlagosan kavics 10%, homok 45%, iszap 40%, agyag 5%

Átlagosan 2*10-7 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

73.000 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg nincs

  • gázelvezető réteg: 0,2 m

  • szigetelő réteg: geoszintetikus

  • szivárgó-és szűrőréteg: geodrén rács beépítve

  • fedőréteg: 0 m gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0,25 m, középső réteg: 0,6 m, felső termő réteg: 0,3 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 1300 fm

Depógáz kezelés:

nincs