Tervezett beruházás rövid bemutatása Csákvár településen


Alapadatok

Megnevezés:

Csákvár nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Csákvár község helyi önkormányzata

Engedély:

KTF-re és RekTervre kötelezve

14788/07


Üzemeltető:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata

Üzembe helyezés ideje:

1988

Bezárás ideje:

2000. 12. 31.

Hrsz:

0233, 0234, 0235, 0232 (b), 0232 (c ), 0225 (a)

Művelési ága:

Szántó / út / kivett közút / legelő / szántó / erdő, út / erdő

Földrészlet összesen:

932,7 ha

Tulajdonviszony:

Rendezetlen

Lerakott hulladék mennyisége:

50.000 m³

Depónia nagysága:

23.350 m²

Hulladék idegen területen:

Van

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

nincs


Mintavételi fúrások száma:

3 db

Szennyezés a talajban:

Nincs

Szennyezés a talajvízben:

nincs

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:

Takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

206 mbf

Max koronaszint:

210 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

2-4 m

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Átlagosan kavics 37%, homok 50%, iszap 10%, agyag 3%

K=2,71*10-7 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

18.220 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg külső anyagból

  • gázelvezető réteg 0,15 m

  • szigetelő réteg: geoszintetikus,

  • szivárgó-és szűrőréteg: geodrén rács

  • fedőréteg: 0 m, gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg 0,25 m, középső réteg 0,6 m, felső termő réteg: 0,3 m

Figyelőkút:

Tervezés nem szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 350 fm

Depógáz kezelés:

van