Tervezett beruházás rövid bemutatása Nagykovácsi településen


Alapadatok

Megnevezés:

Nagykovácsi nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Nagykovácsi község helyi önkormányzata

Engedély:

Nem rendelkezik engedéllyel.


Üzemeltető:

Nagykovácsi község önkormányzata

Üzembe helyezés ideje:

1980

Bezárás ideje:

1995

Hrsz:

045/I (a), 042/4, 042/5, 042/72, 043, 047

Művelési ága:

Erdő / gyümölcsös / út / gyümölcsös / vízfolyás / erdő

Földrészlet összesen:

216,7 ha

Tulajdonviszony:

Rendezett

Lerakott hulladék mennyisége:

75.200 m³

Depónia nagysága:

9310 m²

Hulladék idegen területen:

nincs

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

Nincs


Mintavételi fúrások száma:

2 db

Szennyezés a talajban:

„B” szennyezettségi határértéket nem meghaladó

Szennyezés a talajvízben:

Szulfát, nitrát, arzén

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:

Takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

389 mbf

Max koronaszint:

402 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

0,9 m

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Átlagosan kavics 17%, iszap 41%, homok 36%, agyag 6%

Átlagosan k=1*10-6

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

7262 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg nincs

  • gázelvezető réteg nics

  • szigetelő réteg:nincs

  • szivárgó-és szűrőréteg nincs

  • fedőréteg: 0 m gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0,3 m középső réteg: 0 m, felső termő réteg: 0,7 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 350 fm

Depógáz kezelés:

nincs