Telki

Tervezett beruházás rövid bemutatása Telki településen

Alapadatok

Megnevezés:

Telki nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Telki község helyi önkormányzata

Engedély:

Engedéllyel nem rendelkezett


Üzemeltető:

Telki község önkormányzata

Üzembe helyezés ideje:

1985

Bezárás ideje:

1995

Hrsz:

045/1, 045/2, 046, 047, 064/35, 064/1

Művelési ága:

Legelő / legelő / kivett, kápolna / közút / szántó / közút

Földrészlet összesen:

4,6 ha

Tulajdonviszony:

Rendezetlen

Lerakott hulladék mennyisége:

67.250 m³

Depónia nagysága:

18.550 m²

Hulladék idegen területen:

van

Műszaki védelem:

Nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

nincs


Mintavételi fúrások száma:

3 db

Szennyezés a talajban:

Higany, TPH lokálisan a felszínen

Szennyezés a talajvízben:

nincs

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:

Takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

194 mbf

Max koronaszint:

210 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

9 m alatt

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Homok 35%, iszap 55, agyag 10%

k= 3,5*10-8 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

14.470 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg nincs

  • gázelvezető réteg nincs

  • szigetelő réteg nincs

  • szivárgó-és szűrőréteg nincs

  • fedőréteg: 0 m, gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0,3 m, középső réteg: 0 m, felső termő réteg: 0,7 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 800 fm

Depógáz kezelés:

nincs