Pilisvörösvár

Tervezett beruházás rövid bemutatása Pilisvörösvár településen

Alapadatok

Megnevezés:

Pilisvörösvár nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Pilisvörösvár község helyi önkormányzata

Engedély:Üzemeltető:

Pilisvörösvár város önkormányzata és jogelődje

Üzembe helyezés ideje:

1965

Bezárás ideje:

2001

Hrsz:

0144/2, 4525/12

Művelési ága:

Gyep (legelő) / kivett tó, öltöző, rámpa

Földrészlet összesen:

9.8 ha

Tulajdonviszony:

Rendezett

Lerakott hulladék mennyisége:

100.000 m³

Depónia nagysága:

15.760 m²

Hulladék idegen területen:

nincs

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

Nincs


Mintavételi fúrások száma:

8 db

Szennyezés a talajban:

Nincs

Szennyezés a talajvízben:

szulfát

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:


zbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

193 mbf

Max koronaszint:

198 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

167 mbf

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Salakos feltöltés

Homokos, agyagos iszap

k=3,5*10-7 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

12.324 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg külső anyagból, 0,15 m

  • gázelvezető réteg nincs

  • szigetelő réteg: geoszintetikus

  • szivárgó-és szűrőréteg: geodrén rács

  • fedőréteg: 0 m gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0,3 m középső réteg: 0 m, felső termő réteg: 0,5 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 650 fm

Depógáz kezelés:

nincs