Lábatlan

Tervezett beruházás rövid bemutatása Lábatlan településen

Alapadatok

Megnevezés:

Lábatlan nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Lábatlan község helyi önkormányzata

Engedély:

Felülvizsgálat elfogadása

12120-10/2004 I.


Üzemeltető:

Lábatlan nagyközség önkormányzata

Üzembe helyezés ideje:

~1974

Bezárás ideje:

2008. 12. 31.

Hrsz:

3346/2, 3345/1, 3345/2

Művelési ága:

Kivett, szemétlerakó / gyep / anyaggödör

Földrészlet összesen:

6,2 ha

Tulajdonviszony:

Rendezett

Lerakott hulladék mennyisége:

300.000 m³

Depónia nagysága:

65.780 m²

Hulladék idegen területen:

nincs

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

nincs


Mintavételi fúrások száma:

6 db

Szennyezés a talajban:

Nincs

Szennyezés a talajvízben:

nincs

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:

Részben takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

173 mbf

Max koronaszint:

214 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

2,8 – 7,8 m

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Iszapos, homokos homokliszt

Átlagosan k=5*10-9 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

60.520 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg külső anyagból, 0,25 m

  • gázelvezető réteg nincs

  • szigetelő réteg: geoszintetikus

  • szivárgó-és szűrőréteg: geodrén rács

  • fedőréteg: 0,5 m gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0 m középső réteg: 0 m, felső termő réteg: 0 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 850 fm

Depógáz kezelés:

nincs