Csolnok

Tervezett beruházás rövid bemutatása Csolnok településen

Alapadatok

Megnevezés:

Csolnok nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Csolnok község helyi önkormányzata

Engedély:

Felülvizsgálat elfogadása

H-13046-2/2008


Üzemeltető:

Több egyéni vállalkozó

Üzembe helyezés ideje:

1988

Bezárás ideje:

2002. 08. 31.

Hrsz:

0148/3

Művelési ága:

Erdő, gyep, legelő

Földrészlet összesen:

8,2 ha

Tulajdonviszony:

Rendezett

Lerakott hulladék mennyisége:

35.525 m³

Depónia nagysága:

16.850 m²

Hulladék idegen területen:

nincs

Műszaki védelem:

Nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

Részlegesen volt


Mintavételi fúrások száma:

2 db

Szennyezés a talajban:

Nem éri el a jogszabályban rögzített „B” koncentrációt

Szennyezés a talajvízben:

Nincs

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:

Részben takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

217 mbf

Max koronaszint:

248 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

Talajvizet nem ütöttek

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Feltöltés (HULLADÉK)

Iszapos agyagos homoklisztes homok

k=3,1*10-6 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

15.510 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg külső anyagból, 0,3 m

  • gázelvezető réteg nincs

  • szigetelő réteg: tömörített agyag, 0,3 m

  • szivárgó-és szűrőréteg: szemcsés ásványi anyag, 0,3 m

  • fedőréteg: 0 m gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0,2 m középső réteg: 0 m, felső termő réteg: 0,3 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 350 fm

Depógáz kezelés:

nincs