Tervezett beruházás rövid bemutatása Szentendre településen I.

Alapadatok

Megnevezés:

Szentendre nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Szentendre község helyi önkormányzata

Engedély:

Engedéllyel nem rendelkezik.


Üzemeltető:

Városi Szolgáltató Zrt.

Üzembe helyezés ideje:

1978

Bezárás ideje:

1993

Hrsz:

0272/1, 8956, 0277, 0278/2, 0303/18

Művelési ága:

Legelő, egyéb épület / kivett beépítetlen terület / kivett állami terület / kivett közút / gyümölcsös

Földrészlet összesen:

15,6 ha

Tulajdonviszony:

Rendezett

Lerakott hulladék mennyisége:

180.000 m³

Depónia nagysága:

22.400 m²

Hulladék idegen területen:

nincs

Műszaki védelem:

Nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

3 db


Övárok:

Nincs


Mintavételi fúrások száma:

6 db

Szennyezés a talajban:

Nincs

Szennyezés a talajvízben:

nincs

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:


Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

179 mbf

Max koronaszint:

192 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

158 mbf

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Kőzettörmelékes, agyagos

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

8080 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg külső anyagból

  • gázelvezető réteg: ninca

  • szigetelő réteg: geoszintetikus.

  • szivárgó-és szűrőréteg: geodrén rács

  • fedőréteg: 0 m gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0,3 m középső réteg: 0 m, felső termő réteg: 0,5 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 760 fm

Depógáz kezelés:

nincs