Tervezett beruházás rövid bemutatása Pilisszántó településen

Alapadatok

Megnevezés:

Pilisszántó nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Pilisszántó község helyi önkormányzata

Engedély:Üzemeltető:

Pilisszántó község önkormányzata

Üzembe helyezés ideje:

1970

Bezárás ideje:

1985. 2000-ig illegális lerakások.

Hrsz:

038/1 (b), 0381/c, 038/2

Művelési ága:

Legelő / szántó / kivett kémény

Földrészlet összesen:

18,5 ha

Tulajdonviszony:

Rendezett

Lerakott hulladék mennyisége:

35.000 m³

Depónia nagysága:

17.850 m²

Hulladék idegen területen:

nincs

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

Nincs


Mintavételi fúrások száma:

3 db

Szennyezés a talajban:

Arzén, nikkel

Szennyezés a talajvízben:

Nitrát, szulfát, TPH

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:

Részben takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

220 mbf

Max koronaszint:

227 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

3,5 m

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

felhordott vékony talajréteg fedi, a hulladékhalmok (salak, építési,bontási hulladék)


k=5,6*10-9 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

13.925 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg nincs

  • gázelvezető réteg nincs

  • szigetelő réteg: nincs

  • szivárgó-és szűrőréteg nincs

  • fedőréteg: 0 m gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0,3 m középső réteg: 0 m, felső termő réteg: 0,7 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 800 fm

Depógáz kezelés:

nincs