Tervezett beruházás rövid bemutatása Mány településen

Alapadatok

Megnevezés:

Mány nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Mány község helyi önkormányzata

Engedély:

Nem rendelkezik engedéllyel.


Üzemeltető:

Mány község önkormányzat

Üzembe helyezés ideje:

1975

Bezárás ideje:

1980

Hrsz:

3484, 3485

Művelési ága:

Kivett, szemétlerakó / legelő

Földrészlet összesen:

0,3 ha

Tulajdonviszony:

Rendezetlen

Lerakott hulladék mennyisége:

10.000 m³

Depónia nagysága:

2130 m²

Hulladék idegen területen:

van

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

Nincs

Figyelőkút:

Nincs


Övárok:

Nincs


Mintavételi fúrások száma:

3 db

Szennyezés a talajban:

TPH

Szennyezés a talajvízben:

nincs

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:

Részben takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

202 mbf

Max koronaszint:

208 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

Talajvizet nem ütöttek meg

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

Homok 18%, iszap 70%, agyag 12%

k=3,1*10-7 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

1620 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg nincs

  • gázelvezető réteg nincs

  • szigetelő réteg: geoszintetikus

  • szivárgó-és szűrőréteg: geodrén rács

  • fedőréteg: 0 m gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg: 0,25 m középső réteg: 0,6 m, felső termő réteg: 0,3 m

Figyelőkút:

Tervezés szükséges

Övárok rendszer:

Tervezés szükséges, 100 fm

Depógáz kezelés:

nincs