Tervezett beruházás rövid bemutatása Bicske településen

Alapadatok

Megnevezés:

Bicske nem veszélyes hulladéklerakó

Tulajdonos neve:

Bicske község helyi önkormányzata

Engedély:Üzemeltető:

o 1975-1993 között az Önkormányzat tulajdonában lévő Költségvetési Üzem

o 1993-1997 között, az Önkormányzat résztulajdonában álló Rumpold-Bicske Kft.,

�� melynek 2006. december 31-től jogutódja a Saubermacher Bicske Kft., KÜJ:

100316195, KTJ: 100848653 (hrsz 015-re vonatkozóan), Címe: 2060 Bicske,

Csákvári út 45.

Üzembe helyezés ideje:

1975

Bezárás ideje:

1997. 12. 31.

Hrsz:

015

Művelési ága:

Kivett, szemétlerakó

Földrészlet összesen:

11,2 ha

Tulajdonviszony:

Rendezett

Lerakott hulladék mennyisége:

120.000 m³

Depónia nagysága:

16.700 m²

Hulladék idegen területen:

nincs

Műszaki védelem:

nincs

Csurgalékvíz gyűjtő rendszer:

nincs

Figyelőkút:

5 db talajvíz monitoring kút

Vízjogi engedély:

21.148-3/1998

Övárok:

Nincs


Mintavételi fúrások száma:

4 db

Szennyezés a talajban:

Nincs

Szennyezés a talajvízben:

Nikkel, arzén, szulfát

Talajvíz monitoring:


Gázmérés:


Intézkedés:

Takarás

Lerakó felszíne:

Takart

Vízbázis-védelmi területet érint:


Lerakó fenékszintje:

185 mbf

Max koronaszint:

191 mbf

Talajvíz helyzete terep alatt/mBf.

2-4 m

Jellemző rétegsor/

szivárgási tényező:

  1. minta: Homok 46%, iszap 42%, agyag 12%, k= 5,1*10-8 m/s

  2. minta: Homok 69%, iszap 22%, agyag 9%, k=1,1*10-7 m/s

Egyéb:


Rekultiváció

Rekultiválandó felület: (m2)

13.026 m²

Rekultivációs javaslat:

Végleges lezárás egy ütemben

  • kiegyenlítő réteg nincs

  • gázelvezető réteg: 0,25 m

  • szigetelő réteg: geoszintetikus

  • szivárgó-és szűrőréteg: geodrén rács

  • fedőréteg: 0 m, gyökérzáró és egyben vízelvezető réteg, 0,25 m középső réteg 0,6 m, felső termő réteg: 0,3 m

Figyelőkút:

Tervezés nem szükséges

Övárok rendszer:

Nincs

Depógáz kezelés:

van